Polityka prywatności

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Blissin Store sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wodociągowa 5/1 wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000870583, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, REGON: 387556192, NIP: 9562364947, zwana dalej “Sklepem” lub “Administratorem”

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

-wykonywanie zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu

-zarejestrowanie i prowadzenia konta Klienta na stronie Sklepu

-przeprowadzanie procesów reklamacyjnych

-wysyłanie indywidualnych komunikatów marketingowych

-dokonywanie rozliczeń

-dostarczania zamówionego przez Klienta towaru

-korzystanie przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich

-prowadzenie statystyk dla wewnętrznych potrzeb Administratora

-rozpatrywania skarg, wniosków i żądań użytkowników przez Administratora

Jakie dane przetwarzamy?

Pozyskujemy dane tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji danej transakcji. Nigdy nie pozyskujemy i nie przechowujemy większej ilości danych osobowych niż jest to niezbędne w określonej sytuacji.

W celu założenia Konta Użytkownika w Sklepie pozyskujemy:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

W celu dokonywania dokonywania zakupów w Sklepie:

– imię i nazwisko

– płeć

– adres dostawy

– numer telefonu

– adres e-mail

Dane podawane opcjonalnie:

– data urodzenia

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

Komu udostępniamy lub powierzamy dane?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Blissin Store Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Blissin Store Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Blissin Store Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Blissin Store Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Blissin Store Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

W przypadku skierowania żądania Blissin Store Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji danego celu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte

-w przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, czas ich przechowywania obowiązuje do momentu, kiedy nie zostanie ona cofnięta.

-do czasu przedawnienia roszczeń, zarówno tych, zgłoszonych przez administratora danych, jak i tych, które mogą zostać przedstawione wobec jego osoby

– jeżeli podstawę stanowi wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane do czasu, w którym nie zostanie ona wykonana.

Prawa użytkowników, związane z gromadzeniem ich danych

1. Swobodny dostęp do danych

2. Żądanie sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy jest taka konieczność.

3. Prawo do przenoszenia danych

4. Możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO

Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

Profilowanie danych osobowych przez Blissin Store sp. z o.o. polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Sklepu Internetowego, Blissin Store sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, Blissin Store sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

Pliki “cookies”

Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

● statystycznych

● marketingowych

● zapewnienie prawidłowego działania Sklepu.

Przewiń na górę
Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój aktualny adres e-mail poniżej.